top of page
7.png

קלינר 13

תכשיר ניקוי מקצועי להסרת לכלוך קשה, שאריות בטון
צמנט, שאריות רובה, ולכלוך קשה של בנייה

:הוראות שימוש
ניתן ליצוק מעט נוזל אל מיכל קיבול או לרסס ישירות על המשטח ולנקות בעזרת מברשת לאחר

המתנה של 3 דקות

:אזהרה

במקרה של בליעה ומגע עם העיניים יש לשטוף עם כמות גדולה של מים ולפנות לקבלת ייעוץ רפואי  ולהציג את תווית החומר או האריזה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים

.ולשטוף במים לאחר השימוש

bottom of page